ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปิยณัฐ บุญเกิด (เก๋)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 40
อีเมล์ : benz_9903@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/piyanat.boonkerd
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Thai Honda Manufacturing
ตำแหน่ง : Internship
ที่อยู่ที่ทำงาน

: นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 เม.ย. 2557,00:45 น.   หมายเลขไอพี : 223.206.251.190


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล