ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พิชญากร (ภูทอนธง)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 42
อีเมล์ : pitchayakornpp@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงแรมสวัสดีโฮเต็ล
ตำแหน่ง : ต้อนรับ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1ปี

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ต.ค. 2560,10:58 น.   หมายเลขไอพี : 114.109.70.193


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล