ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย บุญสิทธิ์. จำปางาม (หนุ่ม)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : -
อีเมล์ : jebunnnn@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท)
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคอาวุโส6
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ก.พ. 2562,18:32 น.   หมายเลขไอพี : 110.170.118.251


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล