ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.84 MB 48414
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 โปรแกรมการเรียน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.33 KB 48394
การเรียนการสอน
โปรแกรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.28 MB 48970
portfolio Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.34 KB 48591
อื่นๆ
>โปรแกรม ปพ.5 ระดับมัธยม 49146
>โปรแกรม ปพ.5 ระดับประถม 48789