ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.84 MB 9001
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 โปรแกรมการเรียน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.33 KB 9454
การเรียนการสอน
โปรแกรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.28 MB 9467
portfolio Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.34 KB 9129
อื่นๆ
โปรแกรม ปพ.5 ระดับมัธยม 9292
โปรแกรม ปพ.5 ระดับประถม 9249