ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการแสดง วงโปงลางเพชรมหาไถ่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,16:37   อ่าน 62 ครั้ง