ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภาพบรรยากาศ การติว O-NET ร่วมกันของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ในเครือสังฆมณฑล อุดรธานี 3 โรงเรียน ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,10:20   อ่าน 47 ครั้ง