ภาพกิจกรรม
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ารับโล่ และเกียรติบัตร จากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านดร.สุภัทร จำปาทอง ประเภทสถานศึกษาต้นแบบ(นำร่อง) หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” วันที่ 11 กันยายน 2565 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวล
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,17:13   อ่าน 27 ครั้ง