ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ภาพบรรยากาศ การจัดอบรมหัวข้อ Profesional Learning Community : PCL ของคณะครูโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเรียนรู้และมุ่งเน้นพัฒนาวิชาชีพ สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2565,16:32   อ่าน 62 ครั้ง