ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 พ.ศ. 2565 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ในวันท
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,16:48   อ่าน 142 ครั้ง