ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์ พระสงฆ์สังฆมณฑลอุดรธานี ขอพระเป็นเจ้าโปรดทรงเมตตาแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจร
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,17:14   อ่าน 156 ครั้ง