ภาพกิจกรรม
วันที่ 14-15 มกราคม 2566 ภาพบรรยากาศ การจัดอบรม คุณครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และการออกข้อสอบร่วม โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี ณ ห้องประชุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,17:15   อ่าน 148 ครั้ง