ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมงานวันครูขอนแก่น ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย โรงเรียนมหาไ
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,17:15   อ่าน 171 ครั้ง